El Kanun Fit Tıbb

er ya da geç El Kanun Fit Tıbb okuyacağım diyenler

- El Kanun Fit Tıbb okumuş 1 kişi var. verdikleri ortalama puan: 10.00

yorumlar, değerlendirmeler  

Halil-Geçgel

bu kitabın tükçesi var olduğuna göre nasıl edinebiliriz ya da nasıl satın alabiliriz?
bu konuda bilgilendirebilirseniz sevinirim...

  Halil Geçgel    13 Ocak 2010 23:51   bayıldım! (1 puan) yorumla!(1 yorum)
Burcum-Burcu

Turkce baskisini gormedim..

  Burcum Burcu    10 Aralık 2009 01:20   bayıldım! (0 puan) yorumla!(0 yorum)
Hülya-Yıldırım

bu kitabı nereden ve nasıl bulabiliriz .Tabiki türkçesini

  Hülya Yıldırım    1 Ekim 2009 10:39   bayıldım! (0 puan) yorumla!(0 yorum)
Osman-Tuna-Gökgöz

TAKDİM
SÖZBAŞI
GİRİŞ (İbn-i Sina'nın Hayatı, Tıp ve Diğer Bilimler Konusundaki Çalışmaları)
EL-KÂNÛN FİT-TIBB

BİRİNCİ KİTAP
GİRİŞ
BİRİNCİ BAHİS TIBBIN TEMELİ

BİRİNCİ KISIM TIBBIN TANIMI VE KONUSU
Birinci Bölüm Tıbbın Tarifi Hakkında
İkinci Bölüm Tıbbın Konusu Hakkında

İKİNCİ KISIM UNSURLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM MİZAÇLAR
Birinci Bölüm Mizaçların Tanımı
İkinci Bölüm Organların Mizaçları
Üçüncü Bölüm Yaş ve Cinsiyetin Mizacı

DÖRDÜNCÜ KISIM HILTLAR
Birinci Bölüm Hıltların Doğası ve Çeşitleri
İkinci Bölüm Hıltların Meydana Gelişi

BEŞİNCİ KISIM ORGANLARIN DOĞASI ve ÇEŞİTLERİ
Birinci Alt-Kısım Kemikler
Birinci Bölüm Kemiklerin ve Eklemlerin Genel Tanımı
İkinci Bölüm Kafatası ve Onun Fonksiyonları
Üçüncü Bölüm Kafatasının Diğer Kemikleri
Dördüncü Bölüm Çene ve Burun Kemikleri
Beşinci Bölüm Dişler
Altıncı Bölüm Omurganın Fonksiyonları
Yedinci Bölüm Omurlar
Sekizinci Bölüm Boyun ve Boyun Omurlarının Fonksiyonları
Dokuzuncu Bölüm Göğüs Omurları ve Onların Fonksiyonları
Onuncu Bölüm Bel Omurları
Onbirinci Bölüm Sakrum
Onikinci Bölüm Kuyruk Sokumu
Onüçüncü Bölüm Omurganın Fonksiyonlarının Son Açıklaması
Ondördüncü Bölüm Kaburgalar
Onbeşinci Bölüm Göğüs Kemiği
Onaltıncı Bölüm Köprücük Kemiği
Onyedinci Bölüm Kürek Kemiği
Onsekizinci Bölüm Kol Kemiği
Ondokuzuncu Bölüm Önkol
Yirminci Bölüm Dirsek Kemikleri
Yirmibirinci Bölüm Bilek
Yirmiikinci Bölüm El Ayası
Yirmi üçüncü Bölüm Parmaklar
Yirmidördüncü Bölüm El Parmağı Tırnakları
Yirmibeşinci Bölüm Pelvis
Yirmialtıncı Bölüm Bacağın Genel Gayesi
Yirmiyedinci Bölüm Uyluk
Yirmisekizinci Bölüm Baldır Kemikleri
Yirmidokuzuncu Bölüm Diz Eklemi
Otuzuncu Bölüm Ayak Kemikleri

İkinci Alt-Kısım Kaslar
Birinci Bölüm Sinirlerin, Kasların, Tendonların ve Ligamentlerin Genel Açıklaması
İkinci Bölüm Yüz Kasları
Üçüncü Bölüm Alın Kasları
Dördüncü Bölüm Göz Küresi Kasları
Beşinci Bölüm Göz Kapağı Kasları
Altıncı Bölüm Yanak Kasları
Yedinci Bölüm Dudak Kasları
Sekizinci Bölüm Burun Delikleri Kasları
Dokuzuncu Bölüm Alt Çene Kasları
Onuncu Bölüm Baş Kasları
Onbirinci Bölüm Gırtlak Kasları
Onikinci Bölüm Boğaz Kasları
Onüçüncü Bölüm Hyoid Kemiği Kasları
Ondördüncü Bölüm Dil Kasları
Onbeşinci Bölüm Boyun Kasları
Onaltıncı Bölüm Göğüs Kasları
Onyedinci Bölüm Kol Kasları
Onsekizinci Bölüm Önkol Kasları
Ondokuzuncu Bölüm Bilek Kasları
Yirminci Bölüm El Parmaklarının Kasları
Yirmibirinci Bölüm Gövdenin Kasları
Yirmiikinci Bölüm Karın Kasları
Yirmiücüncü Bölüm Testis Kasları
Yirmidördüncü Bölüm Mesane Kasları
Yirmibeşinci Bölüm Penis Kasları
Yirmialtıncı Bölüm Anus Kasları
Yirmiyedinci Bölüm Bacak Kasları
Yirmisekizinci Bölüm Bacak Kasları ve Diz Eklemi
Yirmidokuzuncu Bölüm Ayak Kasları
Otuzuncu Bölüm Parmak Kasları

Üçüncü Alt-Kısım Sinirler
Birinci Bölüm Sinirlerin Genel Açıklaması
ikinci Bölüm Kafa Çiftleri
Üçüncü Bölüm Boyun Sinirleri
Dördüncü Bölüm Göğüs Sinirleri
Beşinci Bölüm Bel Sinirleri
Altıncı Bölüm Sakrum ve Kuyruk Sokumu Sinirleri
Dördüncü Alt-Kısım Arterler
Birinci Bölüm Arterlerin Genel Açıklaması
İkinci Bölüm Venöz Arter
Üçüncü Bölüm Aorta Ascendens
Dördüncü Bölüm Carotid Arter
Beşinci Bölüm Aorta Descendens
Beşinci Alt-Kısım Yenler
Birinci Bölüm Yenlerin Tanımı
İkinci Bölüm Vena Porta
Üçüncü Bölüm Yena Cava ve Onun Dalları
Dördüncü Bölüm Üst Taraf Yenleri
Beşinci Bölüm Vena Cava İnferior

ALTINCI KISIM KUVVETLER VE İŞLEVLERİ
Alt-Kısım Kuvvetler
Birinci Bölüm Çeşitli Kuvvetlerin Genel Açıklaması
İkinci Bölüm İlk Temel Tabiî Kuvvetler
Üçüncü Bölüm İkinci Derecede Tabiî Kuvvetler
Dördüncü Bölüm Hayvani Kuvvet
Beşinci Bölüm Nefsanî Kuvvet
Altıncı Bölüm Nefsanî Ruh

İKİNCİ BAHİS SAĞLIK ve HASTALIK
BİRİNCİ KISIM HASTALIKLARIN GENEL TANIMI
(GENEL PATOLOJİ)
Birinci Bölüm Sebep, Hastalık ve Arazın Tanımları
İkinci Bölüm Vücudun Durumu ve Hastalık Örnekleri
Üçüncü Bölüm Yapı Hastalıkları
Dördüncü Bölüm Bütünlüğün Bozulması, Kesintiye Uğraması ile İlgili Hastalıklar
Beşinci Bölüm Mürekkep Hastalıklar
Altıncı Bölüm Bazı Diğer Anormallikler
Yedinci Bölüm Hastalığın Safhaları
Sekizinci Bölüm Son Belirtiler

İKİNCİ KISIM SEBEPLER (ETİYOLOJİ)
Birinci Alt-Kısım Genel Sebepler
Birinci Bölüm Sebeplerin Genel Tanımı
İkinci Bölüm Atmosferik Havanın Etkisi
Üçüncü Bölüm Mevsimlerin Isı ile İlgili Karakteristikleri
Dördüncü Bölüm Mevsim Değişmeleri ve Onları Yöneten Yasalar
Beşinci Bölüm Taze Hava
Altıncı Bölüm Havanın Niteliksel Etkileri ve Mevsimin Etkileri
Yedinci Bölüm Mevsim Anormallikleri
Sekizinci Bölüm Anormal Fakat Hastalık Meydana Getirmeyen Hava Değişmeleri
Dokuzuncu Bölüm Atmosferdeki Rahatsız Edici Anormal Değişmeler
Onuncu Bölüm Rüzgarın Yönünün Etkisi
Onbirinci Bölüm Çevrenin Etkisi
Onikinci Bölüm Dinlenme ve Faaliyetin Etkileri
Onüçüncü Bölüm Uyku ve Uyanıklığın Etkisi
Ondördüncü Bölüm Psikolojik Etkenler
Onbeşinci Bölüm Yiyecek ve içeceklerin Etkileri
Onaltncı Bölüm Suların Açıklaması
Onyedinci Bölüm Alıkoyma ve Boşaltma
Onsekizinci Bölüm Arızi ve Nisbeten Zararlı Etkenlerin Genel Açıklaması
Ondokuzuncu Bölüm Banyo ve Güneş Banyosunun Etkileri

İkinci Alt-Kısım Özel Sebepler
Birinci Bölüm Isının Meydana Geliş Sebepleri
İkinci Bölüm Soğuğun Sebepleri
Üçüncü Bölüm Nemin Sebepleri
Dördüncü Bölüm Kuruluk Sebepleri
Beşinci Bölüm Şekil Bozukluklarının Sebebi
Altıncı Bölüm Tıkanmaların ve Kanalların Daralmasının Sebepleri
Yedinci Bölüm Kanalların Genişlemesinin Sebepleri
Sekizinci Bölüm Pürüzlü Oluşun Sebepleri
Dokuzuncu Bölüm Düzgünlüğün Sebepleri
Onuncu Bölüm Yer Değiştirme ve Yerinden Uzaklaştırmanın Sebepleri
Onbirinci Bölüm Organların Özel Yakınlığını Engelleyen ve Uygun Münasebetlerini Rahatsız Eden Sebepler
Onikinci Bölüm Organların Onlara Özgü Farklılıklarını Ortadan Kaldıran Sebepler
Onüçüncü Bölüm Anormal Hareketlerin Sebepleri
Ondördüncü Bölüm Organların Büyüklük ve Sayıca Artış Sebepleri
Onbeşinci Bölüm Organların Ölçü ve Sayısındaki Azalmanın Sebepleri
Onaltıncı Bölüm Sürekliliğin Kopmasının Sebepleri
Onyedinci Bölüm Ülserleşmenin Sebepleri
Onsekizinci Bölüm Şişlerin İltihaplanma Sebepleri
Ondokuzuncu Bölüm Ağrının Genel Sebepleri
Yirminci Bölüm Ağrının Özel Tiplerinin Sebepleri
Yirmibirinci Bölüm Ağrıdan Kurtulma Yöntemleri
Yirmiikinci Bölüm Vücudun Üzerinde Ağrının Etkileri
Yirmiüçüncü Bölüm Zevkin Sebepleri
Yirmidördüncü Bölüm Hareketten Kaynaklanan Ağrı
Yirmibeşinci Bölüm Anormal Hıltlardan Kaynaklanan Ağrı
Yirmialtıncı Bölüm Gazın Meydana Getirdiği Ağrı
Yirmiyedinci Bölüm Dypepsia (Hazımsızlık)ve Doluluğun Sebepleri
Yirmisekizinci Bölüm Alıkoyma ve Dışarı Atmanın Sebepleri
Yirmidokuzuncu Bölüm Organların Zayıflığının Sebepleri

ÜÇÜNCÜ KISIM İŞARETLER ve ARAZLAR (TEŞHİS)
Birinci Bölüm İşaret ve Arazların Genel Açıklaması
ikinci Bölüm Temel Hastalıklar ve İkinci Derece Hastalıkların Tamamlayıcı Teşhisi
Üçüncü Bölüm Temel Mizaçların Belirtileri
Dördüncü Bölüm Dengeli Mizacın Belirtilerinin Özeti
Beşinci Bölüm Fazla Anormal Mizacın Belirtileri
Altıncı Bölüm Kan Fazlalığının Belirtileri
Yedinci Bölüm Hakim Hıltm İşaretleri
Sekizinci Bölüm Tıkanma ve Engellenmenin İşaretleri
Dokuzuncu Bölüm Gazın Belirtileri
Onuncu Bölüm Şişlerin ve İltihapların Belirtileri
Onbirinci Bölüm Süreklilik Kaybının Belirtileri

Birinci Alt-Kısım Nabız
Birinci Bölüm Nabzın Genel Açıklaması
İkinci Bölüm Nabzın Sabit (Hakiki) ve Değişebilir Tiplerinin Özel Açıklaması
Üçüncü Bölüm Karmaşık Nabzın Çeşitleri
Dördüncü Bölüm Normal Nabız
Beşinci Bölüm Nabzı İdare Eden Faktörler
Altıncı Bölüm İç Faktörlerin Nabza Etkileri
Yedinci Bölüm Nabız Hakkında Cinsiyet ve Yaşın Etkisi
Sekizinci Bölüm Nabız Üzerinde Mizaçların Etkisi
Dokuzuncu Bölüm Mevsimin Nabız Üzerindeki Etkileri
Onuncu Bölüm Ülkelerin Nabız Üzerinde Etkileri
Onbirinci Bölüm Yiyecek ve İçeceklerin Nabız Üzerindeki Etkisi
Onikinci Bölüm Uyku ve Uyanıklığın Nabız Üzerindeki Etkisi
Onüçüncü Bölüm Egzersizin Nabız Üzerindeki Etkileri
Ondördüncü Bölüm Nabız Üzerinde Banyonun Etkileri
Onbeşinci Bölüm Nabız Üzerinde Gebeliğin Etkisi
Onaltıncı Bölüm Nabız Üzerinde Ağrıların Etkisi
Onyedinci Bölüm Nabız Üzerinde Şişlerin Etkileri
Onsekizinci Bölüm Nabız Üzerinde Duyguların Etkisi
Ondokuzuncu Bölüm Vücuda Düşman Faktörlerin Nabız Üzerindeki Etkileri

İkinci Alt-Kısım İdrar
Birinci Bölüm Genel Açıklama
İkinci Bölüm İdrarın Rengi
Üçüncü Bölüm İdrarın Yoğunluğu ve Bulanıklığı
Dördüncü Bölüm İdrarın Kokusu
Beşinci Bölüm Köpüklü İdrar
Altıncı Bölüm İdrarın Çeşitli Tortularında Elde Edilen İp Uçları
Yedinci Bölüm İdrarın Miktarı
Sekizinci Bölüm Olgun İdrar
Dokuzuncu Bölüm Farklı Yaş Dönemlerindeki İdrar
Onuncu Bölüm Erkek ve Kadında İdrar
Onbirinci Bölüm İnsan ve Hayvan İdrarı Arasındaki Farklar
Onikinci Bölüm İdrara Benzeyen Sıvıların Belirleyici Özellikleri
Onüçüncü Bölüm Dışkı

ÜÇÜNCÜ BAHİS SAĞLIĞIN KORUNMASI
GİRİŞ
BİRİNCİ KISIM ÇOCUK BAKIMI
Birinci Bölüm Bebeğin Bakımı
İkinci Bölüm Bebeğin Beslenmesi
Üçüncü Bölüm Çocuk Hastalıkları
Dördüncü Bölüm Çocukların Beslenmesi

İKİNCİ KISIM GELİŞKİNİN GENEL BESLENME REJİMİ
Birinci Bölüm Egzersizin Genel Açıklaması
İkinci Bölüm Egzersiz Çeşitleri
Üçüncü Bölüm Egzersiz Zamanı ve Sınırı
Dördüncü Bölüm Masaj
Beşinci Bölüm Hamamlar ve Onların Kullanım Yöntemi
Altıncı Bölüm Soğuk Banyolar
Yedinci Bölüm Yiyeceklerin Yönlendirilmesi
Sekizinci Bölüm İçkiler
Dokuzuncu Bölüm Uyku ve Uyanıklık
Onuncu Bölüm Çeşitli Konular
Onbirinci Bölüm Zayıf Organların Güçlendirilmesi ve Büyümenin Teşviki
Onikinci Bölüm Egzersizden Doğan Bitkinlik
Onüçüncü Bölüm Esneme ve Gerinme
Ondördüncü Bölüm Egzersizden Kaynaklanan Bitkinliğin Tedavisi
Onbeşinci Bölüm Egzersizin Yan Etkileri
Onaltıncı Bölüm Kendiliğinden Ortaya Çıkan Bitkinliğin Tedavisi
Onyedinci Bölüm Dengesiz Mizacın Yönlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ KISIM YAŞLILIKTA BAKIM VE BESLENME (GERİATRİ)
Birinci Bölüm Genel Açıklama
İkinci Bölüm Yaşlılarda Diyet
Üçüncü Bölüm Yaşlılarda Alkol
Dördüncü Bölüm Yaşlılarda Tıkanmalar
Beşinci Bölüm Yaşlılarda Masaj
Altıncı Bölüm Yaşlılarda Egzersiz

DÖRDÜNCÜ KISIM MİZAÇLARLA İLGİLİ ANORMALLİKLERİN DÜZELTİLMESİ
Birinci Bölüm Sıcak Mizaçların Düzeltilmesi
İkinci Bölüm Soğuk Mizaçların Düzeltilmesi
Üçüncü Bölüm Artan Hastalık İhtimaline Karşı Tedbir Alma
Dördüncü Bölüm Zayıflığın Tedavisi
Beşinci Bölüm Şişmanlığın Tedavisi

BEŞİNCİ KISIM İKLİMİN ETKİLERİ
Alt-Kısım Seyyahlar İçin Açıklamalar
Birinci Bölüm Erken Belirleme İçin İpuçları
İkinci Bölüm Seyyahların Beslenme Rejimi
Üçüncü Bölüm Sıcağa Maruz Kalmanın Engellenmesi ve Tedbirleri
Dördüncü Bölüm Had Derecede Soğuk ve Karda Seyahat Etme Konusunda Açıklama
Beşinci Bölüm El ve Ayakların Soğuktan Korunması
Altıncı Bölüm Yüz Bakımı
Yedinci Bölüm Çeşitli Suların Rahatsız Edici Etkilerinin Engellenmesi
Sekizinci Bölüm Deniz Seyahati Konusunda Bilgiler

DÖRDÜNCÜ BAHİS HASTALIĞIN TEDAVİSİ
Birinci Bölüm Tedavinin Genel Prensipleri
İkinci Bölüm Anormal Mizaçların Tedavisi
Üçüncü Bölüm Boşaltımın Belirtileri ve Yöntemleri
Dördüncü Bölüm Kusma ve Müshillerle Bağırsakların Temizlenmesi
Beşinci Bölüm Müshille Bağırsakların Temizlenmesinin Esasları
Altıncı Bölüm Fazla Müshil Tatbikatı ve Onun Durdurulma Zamanı
Yedinci Bölüm Bağırsakların Fazla Boşaltılmasının Tedavisi
Sekizinci Bölüm Müshil Tatbikatının Başarısız Olduğunda Alınacak Önlemler
Dokuzuncu Bölüm Müshillerin Genel Açıklaması
Onuncu Bölüm Bu Konuyla İlgili Olduğu Kadar Başka Yerlerle de İlgili Bazı Noktalar
Onbirinci Bölüm Emetikler (Kusturucular)
Onikinci Bölüm Kusmadan Sonra Yapılacak Şeyler
Onüçüncü Bölüm Kusmanın Yararları
Ondördüncü Bölüm Fazla Kusmanın Tehlikeleri
Onbeşinci Bölüm Kusmadan Doğan Karmaşıklıkların Tedavisi
Onaltıncı Bölüm Şiddetli Kusmada Alınacak Tedbirler
Onyedinci Bölüm Lavman (Enema)
Onsekizinci Bölüm Bölgesel Uygulamalar (Yakı)
Ondokuzuncu Bölüm Duşlar
Yirminci Bölüm Kan Alma (Venesection)
Yirmibirinci Bölüm Hacamat (Cupping)
Yirmiikinci Bölüm Sülükler
Yirmiüçüncü Bölüm Boşaltımın Durdurulması
Yirmidördüncü Bölüm Tıkanıklıkların Tedavisi
Yirmibeşinci Bölüm Şişlerin Tedavisi
Yirmialtmcı Bölüm Yarmalar, Kesmeler (Ensizyon, Incission)
Yirmiyedinci Bölüm Bir Organın Kesip Çıkarılması (Amputasyon)
Yirmisekizinci Bölüm İncinme ve Yaraların Tedavisi
Yirmidokuzuncu Bölüm Dağlama (Cauterisation)
Otuzuncu Bölüm Ağrıların Teskini
Otuzbirinci Bölüm Tedavinin Önceliği Konusunda Son Öneri
SEÇME KAYNAKÇA
DİZİN

  Osman Tuna Gökgöz    11 Şubat 2009 00:31   bayıldım! (0 puan) yorumla!(0 yorum)
- bu başlığı okumasitesi'ne ekleyen: Osman Tuna Gökgöz

El Kanun Fit Tıbb konusunda yorumun mu var?

bu sitede okuduklarını ve okumak istediklerini başkalarıyla paylaşabilirsin.
okumasitesi'ne üye olmak için buraya tıkla.

kimler okumuş? (1)

kategoriler